Herroepingsrecht

Consumenten hebben het recht op herroeping bij levering van diensten resp. verkoop op afstand.

Artikel 6b - Herroepingsrecht bij levering van diensten resp. verkoop op afstand
1. Bij levering van diensten resp. verkoop op afstand heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien (14) dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst
2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Uitleg herroepingsrecht
Tijdens de bedenktijd heeft u als consument het recht om de zaak te beoordelen.

Voorbeelden
Een kledingstuk mag men passen, maar niet gaan dragen. Een paar schoenen mag men passen, maar men mag er niet op dansen of dragen.

Gebruik maken van uw herroepingsrecht 
Wilt u gebruik maken van uw herroepingsrecht dan doet u dat door terugzending van het product binnen de bedenktijd (14 dagen).